ul. Mieszka I 9,
28-300 Jędrzejów

OFERTA EDUKACYJNA

Realizujemy podstawę programową określoną rozporządzeniem MEN. Cele oraz zadania edukacyjne realizujemy poprzez nowoczesny i przyjazny dzieciom program. Kładzie on nacisk na wszechstronny rozwój dziecka oraz bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Staramy się kształtować społeczną i emocjonalną dojrzałość naszego wychowanka, kultywować tradycje i zwyczaje regionalne. Pracujemy nowoczesnymi metodami dostosowanymi do potrzeb i możliwości dziecka dysponując bogatą bazą dydaktyczną.

 

NASZE PRZEDSZKOLE WSPÓŁPRACUJE Z:

 • Instytucjami oświatowymi
 • Biblioteką Miejską w Jędrzejowie
 • Centrum Kultury w Jędrzejowie
 • Sąsiadującymi przedszkolami i szkołami

 

NASI WYCHOWANKOWIE BIORĄ CZYNNY UDZIAŁ W:

 • Warsztatach artystycznych
 • Wycieczkach
 • Koncertach muzycznych
 • Przedstawieniach teatralnych
 • Inscenizacjach
 • Konkursach muzycznych i plastycznych
 • Przeglądach tanecznych
 • Festynach
 • Spotkaniach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Język angielski- zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Celem zajęć jest nauka języka angielskiego poprzez zabawę.

Logopedia- zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. Celem zajęć jest usprawnianie narządów mowy, korygowanie wad wymowy.

Religia- dobrowolny udział dzieci dwa razy w tygodniu. Celem zajęć jest otwarcie się dziecka na Boga i Jego miłość.

Zajęcia rytmiczne- zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu. Celem zajęć jest rozwijanie rytmu oraz poznanie nowych układów tanecznych.

 

ZAPEWNIAMY NASZYM WYCHOWANKOM

 • Opiekę kompletnej, wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, stosującej nowoczesne metody pracy, dające poczucie bezpieczeństwa atmosferę, smaczne i zdrowe posiłki.
 • Wysoki poziom oferty edukacyjnej, sprzyjającej rozwojowi i odpowiadającej potrzebom oraz zainteresowaniom, a tym samym wspaniały, inspirujący, radosny czas wspólnych zabaw i zajęć w gronie rówieśników.

 

ZAPEWNIAMY RODZICOM

 • Możliwość współtworzenia i współdecydowania o jakości pracy naszego Przedszkola
 • Udział w uroczystościach, spotkaniach integracyjnych
 • Pełną informację o rozwoju Dziecka, pomoc i wsparcie w razie problemów
 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dzieci i placówki

2024 © Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie All Rights Reserved.