ul. Mieszka I 9,
28-300 Jędrzejów

 

16 lutego 2021 roku mija 750 lat od dnia,

w którym książę Bolesław Wstydliwy

nadał prawa miejskie Jędrzejowowi.

 

750 LAT JĘDRZEJOWA

Znalezione obrazy dla zapytania: jędrzejów herb

Najserdeczniejsze życzenia,

dalszych sukcesów w rozwoju naszego pięknego miasta

oraz mnóstwo zdrowia dla wszystkich jego mieszkańców.

 

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W JĘDRZEJOWIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W związku z zakończonym naborem „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

na rok szkolny 2021/2022 informuję, że Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie posiada 30 wolnych miejsc

dla dzieci w wieku 3  - 6 lat

 

L.p

Rodzaj czynności

Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu  uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

01.02.2021r. – 15.02.2021r.

 

08.03.2021r. – 12.03.2021r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych poduwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

 

16.02.2021r. – 22.02.2021r.

 

15.03.2021r. – 18.03.2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

23.02.2021r.

 

19.03.2021r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

24.02.2021r. – 03.03.2021r.

 

 

22.03.2021r. – 24.03.2021r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętychi nieprzyjętych.

 

04.03.2021r.

 

25.03.2021r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniają

„Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego”

celem uczęszczania dzieci do przedszkola

na rok szkolny 2021/2022.

Druk deklaracji dostępny na stronie internetowej (w zakładce dokumenty do pobrania)

lub wydawany w przedszkolu

od dnia 18.01.2021.

Wypełnione deklaracje proszę składać do dnia 22.01.2021.

 

 

 

  

 

pedagogpisze.pl: Najlepsze projekty przedszkolne na rok szkolny 2020/2021

 

 Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury - Europrymusek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja 

Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie nadal uczestniczy w akcji

Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki

Fundacja Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei - Misiek Zdzisiek i jego  wyprawa po pluszaki | Facebook

Zachęcamy do przynoszenia nakrętek !

 

 

Deklaracja dostępności znajduje  się w zakładce "Nasze Przedszkole".

 

 

 

 

 

 

2021 © Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie All Rights Reserved.