ul. Mieszka I 9,
28-300 Jędrzejów

 

Niepełnosprawni są wśród nas.
Na pewno niejednego z nich znasz,
Lecz my zdrowi ich nie dostrzegamy,
Dużym łukiem omijamy.
Zajęci swoimi sprawami
Nie przejmujemy się ich problemami,
A może przyjdzie taki czas,
Że niepełnosprawność dotknie i nas.
Więc się od nich nie odwracajcie,
Swoją miłość i serce im dajcie.

Kochajmy i wspomagajmy ich
Przez cały czas,
Aby nie czuli się osamotnieni,
Przez nas zdrowych odrzuceni.

Rozstrzygnięcie konkursu międzyprzedszkolnego

„Niepełnosprawni są wśród nas”

Kategoria: 3-4 latki

I MIEJSCE

Iga Pełka

Lena Kiełtyka

 

II MIEJSCE

Leon Jagusiński

Julia Kundera

 

III MIEJSCE

Maja Trzcina

Anna Banaś

    Kategoria: 5-6 latki

I MIEJSCE

Julia Koczajewska

II MIEJSCE

Lena Członkowska

III MIEJSCE

Liliana Badziąg

SERDECZNIE GRATULUJEMY

 

 

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„CHROŃMY NASZĄ PLANETĘ,ŻEBY NAM SIĘ ŻYŁO LEPIEJ”

ZORGANIZOWANEGO PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 1 W JĘDRZEJOWIE.

KATEGORIA WIEKOWA: 3-4-LATKI:

I MIEJSCE: REMIGIUSZ GAWLIŃSKI

II MIEJSCE: MARTA JĘDRZEJOWSKA

III MIEJSCE: TOMASZ CYGAN I MARIA MARASZEK

KATEGORIA WIEKOWA: 5-6-LATKI:

I MIEJSCE: IGOR STANIEK

II MIEJSCE: HELENA CHMIELEWSKA

III MIEJSCE: MICHAŁ ŚWIERCZYŃSKI

ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY. 

 

       

 

 

 

 

 

  

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W JĘDRZEJOWIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W związku z zakończonym naborem „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

na rok szkolny 2021/2022 informuję, że Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie posiada 30 wolnych miejsc

dla dzieci w wieku 3  - 6 lat

 

L.p

Rodzaj czynności

Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu  uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

01.02.2021r. – 15.02.2021r.

 

08.03.2021r. – 12.03.2021r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych poduwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

 

16.02.2021r. – 22.02.2021r.

 

15.03.2021r. – 18.03.2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

23.02.2021r.

 

19.03.2021r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

24.02.2021r. – 03.03.2021r.

 

 

22.03.2021r. – 24.03.2021r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętychi nieprzyjętych.

 

04.03.2021r.

 

25.03.2021r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniają

„Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego”

celem uczęszczania dzieci do przedszkola

na rok szkolny 2021/2022.

Druk deklaracji dostępny na stronie internetowej (w zakładce dokumenty do pobrania)

lub wydawany w przedszkolu

od dnia 18.01.2021.

Wypełnione deklaracje proszę składać do dnia 22.01.2021.

 

 

 

PROJEKTY W JAKICH NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ

 

 20/21 - Projekt "Jesteśmy różni lecz równie ważni". | Mamy Siebie

  

 

 

pedagogpisze.pl: Najlepsze projekty przedszkolne na rok szkolny 2020/2021

 

 Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury - Europrymusek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja 

Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie nadal uczestniczy w akcji

Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki

Fundacja Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei - Misiek Zdzisiek i jego  wyprawa po pluszaki | Facebook

Zachęcamy do przynoszenia nakrętek !

 

 

Deklaracja dostępności znajduje  się w zakładce "Nasze Przedszkole".

 

 

 

 

 

 

2021 © Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie All Rights Reserved.