Dyrektor przedszkola

mgr Dorota Olszewska- nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara Kasprzak- nauczyciel dyplomowany

mgr Bernarda Zapart- nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Szymańska- nauczyciel dyplomowany

mgr Dorota Toczyłowska- Tabor- nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Gajda- nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Musiał- nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Siomek- nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Kocołak- nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Cichoń- nauczyciel dyplomowany

mgr Dorota Wesołowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Marzec- nauczyciel mianowany

mgr Aleksandra Rutkowska- nauczyciel kontraktowy

mgr Monika Gumbisz- nauczyciel kontraktowy

mgr Justyna Bochenek- nauczyciel kontraktowy

mgr Natalia Januszewska - nauczyciel kontraktowy

mgr Monika Kucypera - nauczyciel stażysta